|20.09.2021||Advertisement area||Make My Main Page|

|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

Medical Links
General
  

News, Haberler
03.01.2006  Allergy - March 03, 2006 - March 08, 2006 62nd Annual Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Miami, FL, United States
02.01.2006  Pulmonology- January 30, 2006 - February 01, 2006 42nd Annual Meeting of The Society of Thoracic Surgeons New Orleans, LA, United States
25.12.2005  We are most happy and honoured to invite you to the 9th Annual Congress of Turkish Thoracic Society (TTS), the largest congress in pulmonary medicine in Turkey. The congress will take place in Sungate Port Royal Hotel located in Beldibi region of Kemer in Antalya between April, 19-23, 2006.
 Diğer
 

ÖZLÜK HAKLARI ve MEVZUAT

 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri  www.memurlar.net sitesinde bulabilirsiniz..

 

Akademik Personele İlişkin Soru ve Cevaplar 

Akademik Personelin Görevine Son Verilmesi 

Akademik Personelin Görevlendirilmesi 

Atanma ve Çalışma Usulleri 

Öğretim Elemanı Kadrosuna Atanacaklarda Aranan Şartların Yer Aldığı Örnek Bir İlan 

Öğretim Elemanlarının Maaş Unsurları 

Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması 

Tezsiz Yüksek Lisans Yapanlarla İlgili Önemli Karar 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmeliği
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
YÖK Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin  Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu Yönetim İşletme ve Denetim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Açıköğretim Yönetmeliği
ÜAK ve Kurula Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'ne Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (ESKİ)
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik ( 15.Ekim.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları ile İlgili Yönetmelik
2809 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik
Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
Üniversite Yayın Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını belirten Yönetmelik
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesi Gereğince Kurulacak Üniversiteler Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik
Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Olanlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
Türkiyede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Vakıflarca Kurulacak veya Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Üniversite Adı Verilmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmenlik
Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programların Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmeliği
Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği ( 8 Mart 2000 23987 Sayılı Resmi Gazete)
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik )
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı ile İlgili Yönerge

 
 
 
 


 
Click here
|Advertisement area| |Make My Main Page|
|Contact||Policy||Search||Impact Factors||Dentistry||Pharmacy||Nursing||Biology||Psychology||Veterinary||Schools||Hospitals||Advertisement||Link to US|
Medicallist.Net